2 Lesetid

Et halvt år med stabil hydrogenforsyning

Featured Image

Hynions hydrogenstasjon på Høvik har nå vært i drift i et halvt år, og har sikret at de ca. 100 bileierne som kjører på hydrogen i hovedstadsområdet har kunnet bruke bilene sine. Et system med timebestillinger og fylling til redusert trykk har bidratt til å gjøre dette mulig. 

Personellet i Hynion har hele tiden vært tett på og har raskt løst de problemene som har oppstått.  Stasjonen har dermed hatt tilnærmet 100 % oppetid, og kundene har fått nok drivstoff til å holde bilene på veien.  

Med den løsningen vi valgte for å gi «flest mulig, mest mulig hydrogen» ser vi at stasjonen enkelte dager har levert mer enn det dobbelte av det den var designet for.  Siden oppstart 21. november i fjor har det blitt utført 1600 bilfyllinger og levert 4500 kg hydrogen. Det betyr at det ble gjennomført 9 tankinger og levert 25 kg per dag i gjennomsnitt. Med tanke på at stasjonen opprinnelig var designet for maksimalt 20 kg per dag og at det kun er satt opp 8 fylletimer for tanking daglig, er dette en meget god prestasjon.

Etter en redusert etterspørsel under Corona-nedstengingen, ser vi at uttaket nå er tilbake til det normale.  Imidlertid ønsker kundene å fylle helt full tank, samt tanke når det passer dem.  Samtidig er det fortsatt noen biler som ikke er satt i drift og som snart skal på veien. Dette betyr at det er et sterkt behov for økt kapasitet veldig snart, og det løser vi når Linje II på Høvik kommer i drift.

Hynion er kommet langt med etablering av Linje II, selv om arbeidet har gått noe saktere enn forventet.  Mekanisk er stasjonen tilnærmet ferdig.  Denne uken ble tilstrekkelig strøm­tilførsel endelig satt inn av Hafslund i den lokale transformator-stasjonen slik at den nye stasjonsdelen kan kjøres for fullt.  Siden Linje II er kraftig ombygget er det nød­vendig å omprogrammere styringen av stasjonen.  Dessverre har vi har ikke fått nødvendig support fra leverandør av styrings­systemet, og har derfor besluttet å skifte system­leverandør hvor vi velger den samme løsningen som vi benytter på Linje I.  Vi forventer å ha nytt system på plass i løpet av et par uker, og kan da kjøre fullskala testing på stasjonen.

Foreløpig kan vi ikke sette en eksakt dato for åpning av Linje II, men vi forventer at mye er klart i løpet av et par-tre uker.  Inntil vi er klare, vil vi benytte timebestillingsløsningen.