1 Lesetid

Linje II på Høvik tar form

Featured Image

Tirsdag 21. april kom den ombygde konteineren med linje II på Høvik tilbake etter ombygging på verkstedet i Porsgrunn. Den er nå trygt plassert på Høvik og vi kan endelig ta fatt på arbeidet med å koble denne opp og kjøre den i gang.  

I de neste par ukene vil alle enhetene monteres sammen, og kobles sammen med forsyningslinje og dispenser.  Deretter kan uttesting begynne. Det er laget en helt ny styring av prosessen, og her skal alle trinn verifiseres før den kan erklæres klar for drift.  I løpet at et par uker vil vi se hvordan anlegget fungerer, og vi håper å få det i drift så snart som mulig etter det.

Hynion har inngått avtale med Kiwa om gjennomgang og sertifisering av anlegget, og de vil ta fatt på jobben så snart det er praktisk å gjennomføre den.

Når denne linjen kommer i drift, vil Hynion ha en redundant stasjon med to uavhengige linjer som i realiteten er to uavhengige stasjoner. Dette betyr veldig kort reisevei til neste stasjon dersom den ene stasjonen (linjen) går ned, samtidig som kapasiteten blir så god at kundene igjen kan få full tank uten timebestillinger.