2 Lesetid

Økt kapasitet på Hynion Høvik

Featured Image

Arbeidet med sertifisering av linje II på Høvik er nå avsluttet og sertifikat fra de akkrediterte inspektørene er mottatt. Hynion kan dermed åpne linje II for regulær tanking.

Åpningen markerer en milepel for hydrogenforsyningen ved at stasjonen blir den første redundante stasjonen i Norge, og en av svært få på verdensbasis.  Helt siden stasjonen ble planlagt har det vært tanken at dette skal være en forsyningssikker stasjon, og at den alltid skal kunne levere hydrogen.  Den er designet slik at de to dispenserne har hver sin uavhengige kompressor- og fyllelinje.  Er det vedlikehold på en linje, finnes back-up kun tre meter unna.

Gjennom det siste året har Hynion operert en linje som har hatt lav kapasitet, og det har vært behov for timebestillinger og fylling til redusert trykk for å gi flest mulig, mest mulig hydrogen.  Med en oppetid på stasjonen på formidable 99,9 % har dette fungert, og med denne løsningen har stasjonen levert opp til det dobbelte av designet kapasitet.   Kundene har fått tett oppfølging for å sikre at kundens behov og stasjonens kapasitet har matchet i størst mulig grad.

Hynion Høvik vil fra og med i dag levere hydrogen fra to dispensere med mulighet for tanking døgnet rundt.  Det er tilstrekkelig kapasitet til å møte dagens behov, og Hynion vil følge utviklingen nøye for å utvikle stasjonen for å sikre god forsyning også til den forventede veksten i hydrogenkjøretøy.

Man skulle tro at kundene visste at Hynion skulle få sertifikatet denne dagen, for tilstrømmingen av biler til stasjonen har aldri vært så stor – hele 22 biler kom innom onsdag for å tanke.