1 Lesetid

Første prøvefylling gjennomført

Featured Image

På Høvik linje II ble den første bilfyllingen gjennomført i dag.  Den nye tilveksten til stasjonen på Høvik gjennomgår nå utstrakt testing og tetthetskontroll før den skal settes i regulær drift i nær fremtid.  Dette vil mer enn doble kapasiteten på Høvik og gjøre timebestilling overflødig.

Det vil bli gjennomført en del prøvefyllinger i denne og neste uke, og når anlegget er innkjørt og inspektørene har foretatt sin ferdigkontroll vil vi sette anlegget i regulær drift.  Vi vil sende ut melding til alle våre kunder når det skjer.

 

Teknisk sjef Pål Midtbøen i Hynion er fornøyd med at første bil er fylt på den nye linjen på Høvik.