1 Lesetid

Hydrogenstasjonen på Høvik snart klar for åpning

Etter ett år med stengte pumper kan vi snart tilby hydrogen til bilister som har sittet «hydrogenfast» i mer enn fire måneder. Vi forstår at ventetiden har vært lang for mange, men nå er stasjonen snart klar til bruk.

Etter hendelsen hos Uno-x på Kjørbo i juni har vi gått grundig gjennom stasjonen på Høvik for å se etter at alt er slik det skal.  Vi har gått gjennom den teknologiske sammenstillingen og konstatert at den ikke benytter seg av tilsvarende løsninger som ikke fungerte som de skulle på Kjørbo.

Stasjonen på Høvik er utviklet av ingeniører fra Norsk Hydro og Statoil, og er basert på mange tiår med erfaring fra prosessindustrien.  Kjernen i stasjonen har vært i bruk siden 2009 hvor den var i tjeneste på Statoilstasjonen på Økern i en årrekke. De som driver stasjonen har erfaring gjennom nesten tjue år med utvikling og drift av hydrogenstasjoner, og kjenner teknologien meget godt. Teknologien har i alle år vist sikker og robust drift uten uønskede hendelser.

For å sikre en uavhengig verifisering av teknologien har Hynion hatt to ulike tekniske inspeksjonsorganer inne for å gå grundig gjennom stasjonen og dens funksjoner.  Kiwa TI har gått igjennom all dokumentasjon og underlag i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr, og har kommet frem til at alt er i henhold til regelverket. Kiwa Inspecta har vært inne for å vurdere den etter forskrift om brannfarlig vare.  De har funksjonstestet stasjonen og sjekket at alle sikkerhetssystemer fungerer som de skal.  Hynion er derfor trygge på at vi skal kunne levere hydrogen på en sikker og forsvarlig måte.

Brev sendes nå til DSB og Bærum kommune hvor vi ber om aksept for at vi kan starte opp stasjonen på Høvik.

Og hydrogen trenger vi, skal vi nå de krevende utslippsmålene verden har satt seg.  Elbilene gjør en viktig jobb, men skal vi klare å nå målene raskt nok, må hydrogen være en del av drivstoffporteføljen.