1 Lesetid

Hydrogentørken er endelig over!

Featured Image

Etter at alle landets hydrogenbilister har sittet hydrogenfast i over fem måneder, kan Hynion endelig glede dem med at stasjonen på Høvik nå åpner for tanking.

Stasjonen var tidligere drevet av Hyop, men ble overtatt av Hynion tidligere i år.  «Vi har jobbet hardt for å få frem et alternativ for hydrogenbilistene» sier Ulf Hafseld, som er leder for selskapet Hynion.  Han har daglig fått en rekke henvendelser fra bilister som ønsker seg hydrogen, og har merket seg at disse har blitt mer og mer fortvilte ettersom tørken har vedvart.

Grundige gjennomganger av stasjonen på Høvik har vært foretatt av to ulike eksterne inspektører, som har verifisert at stasjonen holder mål og følger alle regler i henhold til Forskrifter om Brannfarlig vare og Trykkpåkjent utstyr.  I etterkant har DSB gått igjennom dokumentasjonen og sett at alt er gjennomført slik det skal.

«Det gleder oss at vi nå er klarer til åpning» uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion AS.  «Vi har god tro på vår teknologi som ble utviklet av erfarne prosess­ingeniører fra Norsk Hydro og Statoil for et drøyt tiår siden.  Kjernemodulen på Høvik har vært i drift siden 2009, og har vist et sikkert og pålitelig design i alle disse årene.  Arbeidet med å finne frem all dokumentasjon og verifisere alle komponenter sammen med inspektørene har vært en tidkrevende, men nyttig prosess. «Gledelig var det også å se at det ikke var behov for å endre noe i vår prosess, men snarere at jobben bestod i å finne frem rett dokumentasjon for alt» uttaler Ulf Hafseld.

«Vi tror denne grundige gjennomgangen av en rekke spesialister bærer frem budskapet at hydrogen er et trygt alternativ drivstoff dersom man håndterer det slik det skal håndteres ifølge regelverket.»  Nå ser vi frem til å ønske kundene velkommen til vår hydrogenstasjon på Høvik avslutter Ulf Hafseld. 

For å fase inn de mange hydrogenbilene som nå er helt tomme, har vi etablert et system for timebestilling. Bruk denne linken for å bestille time for tanking av din bil.