2 Lesetid

Hydrogenbilistene krever flere hydrogenstasjoner

Featured Image

Det var godt fremmøte i dag på Hynions hydrogenstasjon på Høvik under markeringen Hydrogenbilforeningen og Hynion hadde arrangert for å få fokus på arbeidet med å få flere hydrogenstasjoner.  

I Regjeringens Hydrogenstrategi som ble fremlagt tidligere denne uken var det ingen tiltak som gir håp for hydrogenbilistene om en bedre og tryggere drivstofforsyning. Situasjonen er meget anstrengt etter at to nettverk av hydrogenstasjoner er stengt ned de siste to årene.


Nesten 40 hydrogenbiler fylte plassen foran hydrogenstajonen.

 

Hydrogenbilistene opplever i dag en meget krevende situasjon med kun én offentlig tilgjengelig hydrogenstasjon i Norge hvor tanking kun er tilgjengelig etter timebestilling.

Hydrogenbiler er et meget godt klimatiltak, og skal Regjeringen nå målet om kun å selge nullutslipps­biler i 2025 må hydrogenbiler være en del av løsningen.  Det norske befolkningen må få tilgang til gode alternativer til dagens fossilt drevne biler, og for mange vil hydrogenbil kunne være et naturlig valg.  Med en utbygging av 25 stasjoner rundt om i Norge over de neste 4-5 årene, vil hydrogenbil kunne bli et reelt alternativ for mange.

Vi krever at det må bygges ut mer infrastruktur for hydrogen i Norge.  I første omgang:

  • De stengte stasjonene i Bergen, Hvam og Porsgrunn må gjenåpnes.
  • Det må etableres 25 stasjoner som dekker minimum 80 % av landet innen 2025.
  • Offentlige myndigheter må etablere virkemidler som fremskynder utbyggingen og ikke bremser den slik dagens virkemidler gjør.
  • Det offentlige må ta en sentral rolle i utbygging og finansiering.

Med dette kan hydrogenbilen etableres som et alternativt valg og brukerne får en ny null­utslipps­løsning som har komplementære egenskaper til elbilene.  Spesielt der man skal kjøre lenge eller langt, eller der hvor det er begrenset tid eller mulighet for ladepauser kan hydrogen­­bilen bli et foretrukkent valg for brukerne.

Dette reduserer klimautslipp og gir større sannsynlighet for at nasjonens klimamål kan nås.  Samtidig bidrar dette til utvikling av grønn norsk teknologi og norske arbeidsplasser.

Hydrogenbilforeningen og Hynion forventer derfor at Regjeringens hydrogenstrategi snarest følges opp av en handlingsplan for å ta utviklingen raskt videre.