2 Lesetid

Hydrogen er avgjørende for den grønne omstillingen

Featured Image

Utslippsfritt hydrogen er en del av løsningen på hvordan Norge og resten av verden skal nå sine klimamål. – Vi benytter bare fornybare energikilder i hydrogenproduksjonen, sier Hynion-sjefen.

I Norge har satsningen på elbil vært bra for privatbilismen, men hydrogen vil spille en nøkkelrolle for å redusere utslippene fra transportsektoren ytterligere.

 

- Kommer til å revolusjonere transportnæringen

Dette gjelder spesielt for næringstransport der kjøretøy som taxi, varebil og lastebil er i hyppig bruk og ikke kan bruke lang tid på lading. Å fylle tanken på en hydrogenbil tar om lag 3 minutter.

- På samme måte som elbiler har revolusjonert privatbil-markedet, vil hydrogenbiler revolusjonere transportnæringen, sier Hynion-sjef Ulf Hafseld.

Hynion har planer om å åpne 30 hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia de neste årene, og driver i dag en av Europas travleste hydrogenstasjoner på Høvik i Bærum.

- Hynion vil kun benytte fornybare energikilder eller biogass i hydrogenproduksjonen. I dag blir hydrogenet som selges ved hydrogenstasjonen på Høvik produsert ved hjelp av vann-elektrolyse, sier Hafseld.

 

Utslippsfrie soner vil øke tempoet

Oslo, Bergen og flere andre europeiske byer har planer om å innføre utslippsfrie soner.

Dette vil trolig øke behovet og tempoet hos aktører innenfor taxi og varetransport for å skaffe seg utslippsfrie kjøretøy. Flere taxi selskaper i Norge, men også i Sverige, har allerede gått over til taxier drevet av hydrogen.

Når det gjelder varebiler og nyttekjøretøy er kjente klassikere som Renault Kangoo og Renault Master alternativer som finnes med hydrogenløsninger.

Innen noen år er det forventet at det kommer en rekke flere alternativer både når det gjelder personbil/taxier, varetransport og tungtransport som kan gå på hydrogen.

 

Slik produseres grønt hydrogen

Det finnes flere metoder for å produsere hydrogen. Hynion benytter utslippsfri, grønt, hydrogen fra vannelektrolyse.

Ved elektrolyse spaltes vann ved hjelp av elektrisitet til hydrogen og oksygen. Når hydrogen fremstilles på denne måten med strøm fra vannkraft, solceller eller vindturbiner, er dette helt CO2-fritt. Hynion sikrer at all strømmen de bruker kommer fra fornybare energikilder ved å kjøpe opprinnelsesgarantier.

 

Rapport: Hydrogen en nøkkelfaktor

I rapporten «Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn» slår forskere fra NTNU, SINTEF og IFE fast at hydrogen blir viktig for at Norge skal nå klimamålene:

«Hydrogen kan bidra til at Norge når sine klimamål og være en nøkkelfaktor i Norges ambisjon om å skape grønn industrivekst og i omstillingen av norsk prosessindustri.»

Studier fra NTNU, SINTEF og IFE viser at hydrogen vil spille en viktig rolle for gods- og varetransport, og særlig på lange distanser.

De understreker at etterspørselen av strøm og belastningen på strømnettet vil øke kraftig som følge av økt elektrifisering, siden også hydrogenproduksjon er avhengig av strøm fra for eksempel vannkraft. Men de understreker at hydrogenproduksjon kan opptre som et mellomlager som vil kunne fordele energibruken over døgnet.

«Den kan også slås av i perioder med høy belastning, og på den måten avlaste kraftnettet og ikke gi samme oppgraderingsbehov.»