3 Lesetid

Hydrogen – en viktig energibærer for EU

Featured Image

EUs Hydrogen Week finner denne uken sted i Brussel. Selv om hydrogen har vært på energikartet i EU en stund er det nå tydelig at hydrogen har fått en mye mer fremtredende plass enn for bare noen få år siden. Den nåværende energikrisen i Europa og kraftprisstigningen som et resultat av Russlands angrep på Ukraina, setter økt fart på hydrogenbølgen og baner vei for en stadig viktigere rolle for hydrogen i den europeiske energimiksen.

Hydrogen anses som en god kompanjong til elektrisitet. Energibæreren kan brukes på en rekke områder; både som et kjemikalie i industrielle prosesser og ved fremstilling av e-drivstoff, eller som direkte bruk av hydrogen som drivstoff i brenselceller i biler, busser, lastebiler, tog, båter og fly.

EU har som ambisjon å bli en stor produsent og bruker av grønt hydrogen fra fornybare energikilder, og dermed redusere avhengigheten av naturgass og andre fossile brensler. EUs Executive Vice President, Frans Timmermans, var veldig tydelig i sin tale denne uken; hydrogen står nå øverst på dagsorden i EU.  Og når det gjelder tall; EU planlegger å produsere 10 millioner tonn grønt hydrogen årlig innen 2030 og importere ytterligere 10 millioner tonn. For å få dette til er det behov for stor fart i utviklingen, noe flere av EU-representantene påpekte.  «Need for Speed» ble stadig gjentatt.

Nylig ble Alternative Fuels Directive (AFID) fra 2013 oppdatert og oppgradert til AFIR – Alternative Fuels Infrastructure Regulation, som betyr at det vil være obligatorisk for alle medlemsland å implementere regelverket. I forrige uke ble AFIR diskutert i EU-parlamentet og flere parametere ble oppgradert av et stort flertall av medlemmene. Når det gjelder transportinfrastruktur for hydrogen, ble avstanden mellom hydrogenstasjonene i EUs nettverk av stasjoner redusert fra 150 til 100 km. I tillegg ble tiden for å oppfylle dette minimumskravet flyttet fra 2030 til 2027.Den siste runden med diskusjoner mellom medlemslandene vil finne sted i løpet av kort tid. Det forventes ingen store endringer ifølge parlamentsmedlem Ismael Ertug som har ledet AFIR gjennom EU Parlamentet.

Executive Vice President Timmermans annonserte ny finansiering på 3 milliarder € til hydrogenprosjekter. Han gjorde det også klart at det skal etableres en egen hydrogenbank som skal bistå i finansieringen av hydrogenprosjektene.

bmw_iX5

På utstillingen ble den nye BMW iX5 som går på hydrogen vist frem. Representanten fra BMW uttalte at de nå vil begynne å produsere en liten demo-serie av denne og lovet masseproduksjon om noen få år. BMW var tydelige på at det var nødvendig å ha både batteri og hydrogen som drivstoff for å sikre at alle anvendelsesområder for transportsektoren blir dekket. Han uttalte også at AFIR ville gi sikkerhet for bilprodusentene om at det vil bli bygget en infrastruktur over hele Europa.

Så kanskje AFIR er tryllestaven som trengs for å overvinne det berømte «høna og egg»-problemstillingen i hydrogensatsingen?

nikola_truck

Videre ble den nye lastebilen fra Nikola vist på utstillingen. Nikola opplyste at de første leveranser til kunder var planlagt sent i 2023 og i begynnelsen av 2024 i Europa. Med en tankkapasitet på 72 kg hydrogen ved 700 bar, vil det definitivt være behov for Hynions nye høykapasitetsstasjoner.

Trendene fra Hydrogen Week, kombinert med EUs AFIR, forteller oss at en hydrogenbølge er på vei, og at hydrogen-infrastruktur for transportsektoren skal på plass i Europa – og det veldig raskt. Hynion tar aktivt del i denne utviklingen. Neste generasjons stasjoner som Hynion bygger i Sverige, vil være i drift sent i 2023 – tidlig i 2024. Det er en perfekt timing for å møte den økte etterspørselen etter hydrogen som de fossilfrie lastebilene og privatbilene vil etterspørre, konkluderer Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion.