2 Lesetid

Økende interesse for å kjøre på hydrogen

Featured Image

Taxinæringen og privatbilister har igjen fått øynene opp for hydrogenbiler. Statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken, som ble offentliggjort i dag, viser en økning på hele 35% i antall nye hydrogenbiler i 2022. Totalt ble det registrert 57 hydrogenbiler, og vi må tilbake til forrige toppår, 2017, for å finne tilsvarende tall for nye hydrogenbiler på veiene.

Hynion tar del i denne positive utviklingen. Det er en markant økning i antall fyllinger på våre stasjoner. Volumene av hydrogen solgt på Høvik-stasjonen har mer enn doblet seg i 2022 sammenlignet med salgstallene fra 2021.

 

Spesielt innen taxi-næringen har hydrogen blitt et interessant valg. Tanking av hydrogenbilen går raskt, bilen har lang rekkevidde, og den er fritatt fra bomavgift.  Dette gir rimeligere og mer effektiv drift av taxi-flåten.  En rekke av de ny-etablerte taxi-aktørene kjører hydrogentaxier, men også veteraner som Oslo Taxi er tilbake og prøver ut de nye hydrogenbilene.  De aller fleste taxiene er levert fra Toyota og informasjonssjef Espen Olsen sier han er svært fornøyd med utviklingen.  «Erfaringen så langt er god, og vi ser at hydrogen er svært effektivt når bilene kjører flere skift», uttaler Olsen.

 

Selv om de fleste nå venter på hydrogenlastebilene som snart vil komme på veien i større antall, er det en rekke bilfabrikanter som lanserer hydrogenbiler – både til person- og varetransport.  Stellantis er tydelige på at de vil komme med hydrogen drivlinjer og BMW har sagt at de går mot masseproduksjon av hydrogendrevne biler i løpet av de nærmeste årene. Toyota og Hyundai fortsetter sin aktivitet og vil lansere nye modeller i løpet av de neste to årene. Blant de asiatiske bilprodusentene kan vi også notere at Honda, som er én av veteranene innen hydrogenbiler, har annonsert at de vil bygge en fabrikk for sin nye CR-V modell på hydrogen i USA neste år.

 

Hynion utvider sitt nettverk av hydrogenstasjoner i Skandinavia for å møte den økende veksten i hydrogendrevne kjøretøy. Som ett av de mest erfarne hydrogendrivstoffaktørene i regionen, har selskapet både kompetanse og ressurser til å ivareta den økende etterspørselen. Hynion er ledende aktør på det svenske markedet, og med bidrag fra svenske myndigheter, utvider vi nettverket av hydrogenstasjoner for både privatbiler og tungtransport. Fire nye stasjoner er på vei i Sverige, med planlagt åpning 2023/2024. 

 

I tillegg styrker Hynion verdikjeden ved å planlegge for lokal produksjon av hydrogen for å betjene sitt nettverk av stasjoner i Sverige. Ved å utvikle en effektiv verdikjede for kortreist hydrogen fra produksjon til forbruk på transportsiden får Hynion mulighet til å drive en profitabel forretning. Dette vil sikre god forsyning av hydrogen til de første 100 lastebilene som kommer i trafikk», uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion.

Les mer om nyheten på Hydrogen24.no.