Investor-
relasjoner

Finn den mest oppdaterte informasjonen om Hynion-aksjen. Her finner du børsmeldinger, presentasjoner, rapporter og finanskalenderen vår. 

 
Afk-tanking-Høvik
Fremtidens kjøretøy går på utslippsfri hydrogen. Derfor bygger Hynion hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia.
 

Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Hynion AS 2023

For aksjonærer som mottar innkallingen i posten og ønsker å melde seg på eller gi fullmakt kan det registreres her - Frist 2.4 kl.16:00, eventuelt. 

Inkalling til Ordinær Generalforsamling i Hynion AS

Logg på Ordinær Generalforsamling i Hynion AS

 

Informasjon om emisjonen og Warrants

Fortrinnsrettsemisjonen fant sted i November 2022 og ga rett til å tegne seg for ("Enheter") hvor en enhet består av (i) tre nye aksjer i Selskapet, hver aksje pålydende NOK 0,005 ("Nye Aksjer"), til en tegningskurs på NOK 0,70 per aksje, altså NOK 2,10 for alle tre aksjene, og (ii) én frittstående tegningsrett ("Frittstående Tegningsrett") som gir rett til å tegne seg for seg for én aksje i Selskapet til tegningskurs NOK 0,75 i perioden som starter 1. mai 2023 og slutter 12. mai 2023.  Tegningsrettene vil være omsettelige på Euronext Growth.

For mer information kontakt Slavica Djuric, sd@hynion.com

 

 

Selskapsinformasjon

Hynion er et ungt selskap, men de som jobber i selskapet har lang erfaring. Vi er blant bransjepionerene innen hydrogendrivstoff, og vi har designet, bygget og drevet hydrogenstasjoner i over 20 år. Målet vårt er å bruke den omfattende erfaringen vår til å bli en av de ledende aktørene innen hydrogendrivstoff Europa. 

 
 

Aksjeinformasjon

Hynion-aksjen er listet på Oslo Børs Euronext Growth (ticker: HYN). Selskapets styre og ledelse legger vekt på god kommunikasjon og opprettholdelse av et godt forhold til aksjonærer gjennom årsregnskap, pressemeldinger og selskapspresentasjoner. 

 

Topp 20 investorer

Investorlister produseres av Oslo Market Solutions, med data fra Euronext VPS. 

 

 

 

Børsmeldinger

 

 

 

 

Pressemeldinger

 

Finanskalender

 
 

Selskapsstyring

 

Aksjonærkontakt:

Slavica_Djuric

Slavica Djuric

IR-Manager og CEO Hynion Sverige AB

+46 73 072 60 76

sd@hynion.com

Slavica har 20 års erfaring fra høyteknologiske, børsnoterte svenske selskaper innenfor fornybar energi og hydrogen. Hun var CEO i Metacon, og var også ansvarlig for økonomi, markedsføring og investorrelasjoner.