1 Lesetid

Økt fokus på hydrogen til transport fra kjøretøy-produsentene

Featured Image

Forrige uke brakte to viktige nyheter om den videre utviklingen av hydrogen innen transportbransjen; Volvo Group og Daimlers samarbeid om utvikling av tyngre kjøretøy ble tydeligere, og fire av verdens største bilprodusenter oppfordrer EU til å støtte utbyggingen av infrastruktur for bilsegmentet.

Samarbeidet mellom Volvo Trucks og Daimler Trucks ble kjent tidligere i år, og går ut på at de sammen skal utvikle hydrogenteknologien gjennom samarbeidet i Cellcentrik, men at de skal markedsføre og selge hver sine modeller. Forrige uke var det en nærmere presentasjon av samarbeidet. CEO for begge selskapene var tydelige på at de senest i 2040 kun vil levere utslippsfrie lastebiler på det globale markedet. I Europa vil utviklingen komme tidligere. De to aktørene planlegger å bygge en giga-fabrikk for storskala produksjon av brenselceller i Europa i 2025. «Hydrogen er en viktig brikke for at transportbransjen skal kunne konvertere til utslippsfri transport, kun batterier og lading vil ikke fungere når all transport skal konverteres til nullutslipp uttalte CEO for Daimler trucks. Hydrogen har også den fordelen at jo flere som bruker dette, jo billigere vil det bli i bruk».

I et brev til EU kommisjonen oppfordrer bilprodusentene Toyota, BMW, Hyundai og Stellantis EU om å fortsette og støtte utbyggingen av et nettverk av stasjoner for 700 bar kjøretøy.

Bilfabrikantene er tydelige på at hydrogenbiler er et komplement til batteribiler. For korte til mellomlange kjørelengder, og lette til middels laster er batteribatterier mest effektive. For lengre rekkevidde, hyppige reiser og biler som skal ha tyngre last blir hydrogenbaserte elektriske kjøretøyer stadig mer fordelaktige (f.eks. store personbiler, SUVer, pickup-lastebiler og lette nyttekjøretøyer / varebiler, tunge lastebiler). Siden samme hydrogen­systemer kan benyttes i både personbiler og tyngre kjøretøy, vil bruken av hydrogen­teknologi i personbil­segmentet raskere gi økte volumer og dermed reduserte kostnader for alle brukere av brenselceller og hydrogenteknologi. Etablering av hydrogen infrastruktur som kan betjene bade tyngre og lettere kjøretøy kan gi store synergier, og bilfabrikantene oppfordrer EU til å fortsette og støtte dette arbeidet.