1 Lesetid

Klart med bygglov för Hynions vätgastankstation i Västerås

Featured Image

Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att bevilja Hynion bygglov för nybyggnad av en vätgastankstation på truckstopet STOP128 i Västerås. Det är en av två stationer som Hynion har beviljats bidrag för från Energimyndigheten och som ska färdigställas under januari 2024.

Som tidigare har kommunicerats, så har Hynion beviljats ett bidrag på 61,4 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bygga två vätgastankstationer med kapacitet på 1500 kg vätgas per dygn. Den ena stationen ska byggas i Västerås, på truckstopet STOP128, alldeles intill E18, och den andra stationen ska byggas på logistikområdet Torsvik i Jönköping. Båda stationerna ska färdigställas under januari 2024.

”Vi är väldigt glada över det utmärkta samarbetet med Västerås Stad och att vi nu har fått klartecken att bygga en vätgastankstation på den här strategiskt viktiga platsen i Västerås. Att detta kommer att bli ett viktigt och framgångsrikt projekt för den kommande utfasningen av fossila bränslen är vi övertygade om,” säger Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB.