1 Lesetid

Hynion och Toyota Norge ingår samarbetsavtal för att driva på infrastrukturen för vätgas i Norge

Featured Image

Toyota Norge och Hynion utökar nu sitt samarbete och Toyota går in med ett driftstöd för att bidra till Hynions kostnader för vätgastankstationen på Høvik. Stödet ska användas till nödvändiga uppgraderingar av anläggningen och andra förbättringar, som kommer att öka kapaciteten och tillgängligheten för vätgas på stationen.

Toyota är den biltillverkare som har kommit längst i utvecklingen av personbilar med bränsleceller som drivs på vätgas. De lanserade sin första vätgasdrivna bränslecellsbil, Mirai, 2014 och den är idag i drift i många länder och säljs fortsatt på den globala marknaden.

Trots Norges officiella satsning på vätgas, så har utbyggnaden av infrastrukturen gått långsamt. I dagsläget finns endast en publik vätgastankstation i bruk i hela Norge, och det är Hynions station på Høvik utanför Oslo. Hynion väntar även på återcertifiering av sin vätgastankstation i Porsgrunn, samtidigt som man tittar på möjligheter för etablering av nya vätgastankstationer.

För Toyota Norge är det av största betydelse att Hynions vätgastankstation på Høvik kan öka kapaciteten och uppgraderas till god funktion och tillgänglighet för våra bilkunder. Vi uppskattar verkligen Hynions verksamhet som vätgasleverantör, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete för att på olika sätt bidra till att vätgas blir alltmer använt som fordonsbränsle,” säger Espen Olsen, Informationschef Toyota Norge.

”Vi är otroligt tacksamma för Toyotas stöd. Att bygga ut vätgasinfrastrukturen är en utmaning som kräver stora investeringar. Samtidigt är antalet personbilar och tunga fordon som drivs på vätgas begränsat, så efterfrågan på vätgas är fortfarande relativt låg. Om vi ska nå klimatmålen, så behöver vi alla hjälpas åt att driva på utvecklingen”, säger Slavica Djuric, VD Hynion AS.