2 Lesetid

Positiv utvikling i 2020

Featured Image

Det siste året har Hynion som eneste tilbyder sørget for at hydrogen drivstoff har vært tilgjengelig for bilene som kjører i Oslo-området.  

Etter en periode med lav kapasitet og behov for timebestilling, har bileierne den siste tiden kunnet komme når de ønsker og få normalt fylletrykk.  Det ble registrert en nedgang i volumene i mars-april grunnet Corona-restriksjoner, men etter det har trenden vært økende.  I desember ble det tanket nesten 50 % mer enn i januar.  

Stasjonen på Høvik er i løpet av 2020 oppgradert med en ny fyllelinje som gjør at det i praksis er to uavhengige stasjoner på Høvik.  Dette gir svært god forsyningssikkerhet i en periode med få hydrogenstasjoner, og gir bileierne trygghet for at de alltid kan få hydrogen til bilene sine.

Hynion Høvik er en av Europas travleste hydrogenstasjoner, og 15-20 biler kommer innom hver dag for å tanke. Kapasiteten er nå tilpasset etterspørselen, men kan lett økes for å ta imot flere kunder.  Stasjonsanlegget er planlagt for å levere til langt flere kjøretøy. Enten det er biler eller lastebiler som ønsker å tanke, vil Hynion på Høvik kunne levere hydrogen drivstoff i årene fremover.  

I 2021 har Hynion en rekke prosjekter som vil gi ytterligere forbedringer i hydrogen­forsyningen.  Så snart det lar seg praktisk gjennomføre vil stasjonen i Gøteborg gjenåpnes.  Videre pågår det dialog med aktører i Grenland om å øke etterspørselen etter hydrogen drivstoff, og dermed gi grunnlag for å få gjenåpnet stasjonen i Porsgrunn.  Begge stasjonene vil ha mulighet til å tanke både biler og tyngre kjøretøy. Utover dette planlegger Hynion nye stasjoner både i Norge og Sverige.

Og med statsminister Erna Solbergs ord fra Nyttårstalen i friskt minne om en særlig satsing på grønt hydrogen fra Regjeringens side, er Hynion i en god posisjon til å bidra med sin kompetanse og ressurser for at hydrogen raskt skal kunne fases inn som drivstoff.

Allerde under åpningen av Hyop Gardermoen i 2015 har Statsminister Erna Solberg fått erfaring med hydrogen. Her sammen med Fylkesordfører i Akershus Anette Solli og Hyops leder Ulf Hafseld.