Hynion svarer på vedtak i revidert nasjonalbudsjett om rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur

Hynion AS, den største hydrogenstasjonsaktøren i Norge og Sverige, har tydelige ambisjoner om å utvikle nettverket videre innenfor maritim sektor.  -Når Stortinget nå signaliserer at de ønsker å få en rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, er vi klare til å plukke opp ballen og få satt den i spill uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion.

Hydrogendrevne drosjer gir vekst på Hynions hydrogenfyllestasjoner

Både Norge og Sverige har nå fått øynene opp for hvor nyttige hydrogenbiler kan være i...

Hynion og Hyrex lanserer flytende hydrogen-stasjon for fritidsbåter

Hynion AS og Hyrex AS vil i sommer lansere den første flytende hydrogensetasjonen for fritidsbåter.

STRING megaregion vil bli pionerer for den grønne omstillingen i transport

Gjennom prosjektet GREATER4H vil lokale og regionale myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige og...

Hynion blir Sveriges største leverandør av hydrogen drivstoff til kjøretøy

Hynion har inngått avtale om å forsyne busser i Sandviken i Sverige med hydrogen og overtar...

Stadig vekst i etter-spørselen av hydrogen

På Høvik registrerer Hynion at det stadig kommer flere biler for å tanke og at volumene øker.  I...

Hynion deltar på Investor-dagene

Denne uken arrangerer Finansavisen investordagene, og Hynion var deltager første dag i en debatt om...

Hydrogen i fokus i Grenland

Hynion er med i gruppen Green Industry Cluster som har ambisjon om å bli verdens første...

Oslo - København på en tank?

Sigurd Thuve skulle denne uken til København og hadde veldig sterkt ønske om å benytte familiens...

Joint venture skal etablere ny metode for produksjon av rent hydrogen og karbon

Hynion og Greenlogix har signert en avtale om å danne et Joint venture med formål å levere hydrogen...