1 Lesetid

Metacon og Hynion går videre i sitt samarbeid

Featured Image

Metacon og Hynion har inngått en avtale hvor Hynion vil leie en hydrogengenerator fra Metacon. Reformeren vil ha en kapasitet til å produsere omtrent 40 Nm3 hydrogen i timen, hvilket er tilstrekkelig til å tanke 25 – 30 hydrogenbiler hver dag. Oppgradert biogass skal brukes som råstoff for hydrogenproduksjonen.


«Dette representerer et viktig skritt i Samarbeidsavtalen med Hynion og vil utgjøre verdens første offentlige tilgjengelige hydrogenstasjon med integrert produksjon av hydrogen fra biogass» sa Chris Tornblom, administrerende direktør i Metacon.

”Vi er svært fornøyde med at denne leieavtalen er signert. Biogass kan være en viktig kilde for hydrogen, og med denne enheten vil vi være i stand til å verifisere driftsparametere for bærekraftig lokal produksjon på en av våre hydrogenstasjoner. Det er en økende interesse for hydrogeninfrastruktur, ettersom både lette og tunge hydrogenbiler i større antall kommer inn i markedet», sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion AS.

Reformeren vil bli satt i drift til høsten, og endelig lokalisering er ennå ikke besluttet.