1 Lesetid

Hynion inngår avtale om hydrogenleveranse til Renova

Featured Image

Gøteborgselskapet Renova er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi, og skal nå sette sin første hydrogendrevne lastebil i drift.

Renova henter inn avfall fra Gøteborg og Vestregionen, og har stor tro på at hydrogendrevne lastebiler vil være en meget god løsning til dette formålet.  Hynion og Renova signerte i dag en forsyningsavtale og er klare for å starte samarbeidet.  Hynion vil levere hydrogen til lastebilene fra sin stasjon i Gøteborg.

Renova, Powercell, Scania og JOAB har i samarbeid utviklet en lastebil med elektrisk fremdrift.  Både fremdrift, lasting og komprimering skjer med strøm produsert via en brenselcelle hvor energien kommer fra hydrogen.  «Elektrifisering med hjelp av brenselceller som drives av hydrogen er et meget interessant alternativ for tunge nyttekjøretøy som lastebiler som henter inn avfall» konstaterer Hans Zackrisson, sjef for kjøretøyutvikling hos Renova.

VD for Hynion Sverige AB, Kurt Dahlberg ser frem til å starte dette samarbeidet.  «Vi har lenge jobbet med å forsyne pionerene som vil gå over til det miljøvennlige drivstoffet hydrogen.   Vi har levert til vintertesting av biler i Arjeplog, vi leverer til tidlige hydrogenbilbrukere i Norge, og nå går vi også inn på forsyning av lastebiler.»

«Hynion skal nå ta fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge. Hynion tar nå fatt på arbeidet med å få åpnet stasjonen vi nylig overtok i Gøteborg» sier Ulf Hafseld, administrerende direktør for Hynion AS i Norge.  «Teknologien kjenner vi godt fra andre stasjoner vi har i drift, men grunnet reise-restriksjoner fra Corona har vi ennå ikke fått startet arbeidet med å få gjenåpnet stasjonen.  Hynion kommer tilbake med nærmere informasjon om når stasjonen kan åpnes for trafikk igjen.»

Hynion AS leverer i dag hydrogen til alle Osloregionens hydrogenbiler, og opplever stor etterspørsel.  Kapasiteten på stasjonen på Høvik er for lengst overskredet, og skal nå økes. Etter sommerferien vil stasjonen stå klar med doblet kapasitet for å levere til alle de som ønsker å kjøre hydrogenbil.