1 Lesetid

Hydrogendrevne drosjer gir vekst på Hynions hydrogenfyllestasjoner

Featured Image

Både Norge og Sverige har nå fått øynene opp for hvor nyttige hydrogenbiler kan være i taxibransjen. Omtrent 20 drosjer har blitt satt i drift i Norge det siste halvåret og kjører døgnet rundt med høy effektivitet da tanking med denne nullutslippsløsningen ikke tar tid bort fra kjøringen.

I Uppsala er det dannet et taxiselskap med kun hydrogendrevne biler for å tilby passasjerene komfortable reiser med de absolutt beste miljø- og klimafordelene. Gründer Edvard Blomstrand har nå fått den første brenselcellebil - en Hyundai Nexo - på veien. Planen er å utvide bilparken med flere hydrogendrevne biler så raskt som mulig. Han fyller på hydrogen på en av Hynions hydrogenfyllestasjoner, på Arlanda lufthavn eller i Sandviken. Hydrogenet produseres ved elektrolyse av vann med grønn strøm og bilens «eksosgasser» er kun vanndamp.

-I utgangspunktet er grunnideen å drive Uppsala - Arlanda, men det er også rom for andre reiser. Hele konseptet er utviklet for å gi passasjerene høyeste komfort, enkelhet og pålitelighet og samtidig bidra til å redusere trafikkens miljø- og klimapåvirkning, sier gründer Edward Blomstrand.

-Vi er glade for å kunne tilby hydrogentanking for denne tidlige virksomheten med hydrogentaxier, og håper at dette er begynnelsen på store investeringer for hydrogentaxier i Sverige, sier Slavica Djuric, administrerende direktør i Hynion Sverige AB.

– I Norge har vi sett en kraftig økning i bruken av hydrogenbiler i drosjetrafikken det siste halvåret, sier Ulf Hafseld, administrerende direktør i Hynion AS. – Drosjeselskapene kjører bilene i flere skift og har erfart at med den raske tankingen forsvinner ikke viktig kjøretid til lading. Faktisk har interessen vært så stor den siste tiden at Hynion har måttet be selskapene vente med å anskaffe flere biler til kapasitetsøkning er installert på stasjonen på Høvik – og det er snart på plass, avslutter Ulf Hafseld.