1 Lesetid

Fjorårets drivstoffsalg passert i juli

Featured Image

Den 19. juli i år passerte Hynion hele fjorårets salgsvolum av drivstoff på Høvik. Stasjonen har hatt travle måneder helt siden januar, med juni som den desidert mest hektiske med gjennomsnittlig 60 tankinger pr dag.

Rekordøkingen i salgsvolumet har sitt opphav i en stadig økende taxiflåte på hydrogen.  Næringen ser hydrogen som ett godt alternativ til bensin og diesel, og flere legger om til det fossil-frie drivstoffet. Hynion vil legge ytterligere til rette for håndtering av kommende etterspørsel, og planlegger videreutvikling av stasjonen på Høvik.

Hynion ekspanderer også sitt nettverk av hydrogenstasjoner i Skandinavia. Åpningen av stasjonen i Porsgrunn og Gøteborg er på trappene, og flere nye stasjoner er under planlegging. Hynion er Sveriges største aktør av hydrogen drivstoff, og vil nå bygge to nye hydrogenstasjoner som først og fremst skal betjene tungtransportsektoren. Innenfor denne delen av transportsektoren skjer det hurtig utvikling av fossilfrie-drivstoff løsninger, hvor hydrogen er et særlig attraktivt valg på grunn av rekkevidden. Stasjonene skal bygges i hhv Jönköping og Västerås, som er blant Sveriges største logistikk-sentre og hvor flere sterkt miljøfokuserte bedrifter befinner seg. Stasjonene skal stå ferdig senhøsten 2023.

Relaterte Poster