1 Lesetid

Den første uken på Høvik

Featured Image

Det har vært en hektisk uke på hydrogenstasjonen på Høvik siden vi åpnet for tanking forrige fredag.  Vi har møtt svært mange fornøyde kunder på stasjonen, selv med litt begrensinger i «frihet til å tanke» og sluttrykk.

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere rimelig bra, og gir både oss som stasjons­driver og kundene en grad av forutsigbarhet på hva som kan oppnås rundt tanking i løpet av en dag.  Det er også lett å komme i kontakt med kundene, og vi får mulighet til å sende ut informasjon via epost eller kontakt via telefon.

Så langt er det faset inn over 50 hydrogenbiler, og det kommer stadig flere ut på veien.  Noen får en overraskelse med flatt batteri, eller man har overvurdert hvor mye hydrogen som var på tanken.   Flere biler har kommet inn på lasteplanet på en redningsbil, men alle har kjørt fornøyd av gårde for egen maskin – endelig med bare vanndamp fra eksosen. 

Statistikken sier at vi har tanket 70 biler den første uken og levert rundt 225 kg hydrogen.  I snitt blir det 32 kg per dag.  Vi har sett flere fyllinger på over 5 kg, og mange rett under.  Dette tyder på at det var mange svært tomme biler der ute. 

Systemet med timebestilling ser ut til å fungere etter hensikten, og vi vil fortsette med dette til vi får økt kapasiteten med linje 2. Dette vil tidligst skje i januar.  Vi fortsetter også med tanking til 90 % da det ser ut til å gi folk flest tilstrekkelig bevegelsesfrihet i en overgangs­periode, og samtidig gir maksimalt antall biler som kan tankes vs. dagens kapasitet på stasjonen.

Timer for tanking av din bil bestiller du her.