2 Lesetid

Hynion tecknar ett attraktivt markavtal vid truckstopet i Västerås

Featured Image

Hynion flyttar återigen fram sin position som den ledande operatören av vätgastankstationer i Sverige. Denna gång genom att teckna ett markavtal vid truckstopet i Västerås, STOP128.

Hynion har beviljats ett bidrag på 61,4 Mkr från Energimyndigheten för att bygga två vätgastankstationer med kapacitet på 1500 kg vätgas per dygn. Stationerna ska färdigställas under 2023. Nyligen tecknades ett markavtal i logistikområdet Torsvik söder om Jönköping. Nu tecknar Hynion ytterligare ett markavtal vid truckstopet STOP128 i Västerås.

STOP128 är ett modernt truckstop med inhägnad parkering, direkt anslutning till E18, restaurang, flertalet olika drivmedelsstationer samt en fullserviceverkstad med tvätthall. Truckstopet utgör en naturlig knutpunkt för den kommersiella tunga trafiken i Västerås och ligger nära ICA:s centrallager. I regionen finns många företag som opererar betydande fordonsflottor och som redan visat intresse för att påbörja en omställning till fossilfria fordon.

”Det är otroligt glädjande att återigen kunna informera om att vi på Hynion har lyckats få ett mycket attraktivt markavtal för våra vätgastankstationer. Vi ser fram emot att kunna bidra till omställningen till nollutsläpp för den tunga trafiken i Mälarregionen. Västerås Kommun har varit delaktiga i processen och supportat projektet och placeringen på ett högaktivt truckstop är ju perfekt”, säger Slavica Djuric, VD för Hynion Sverige.

”Vi i Västerås kommun ser detta projekt som en viktig milstolpe i det arbete som kommunen gör inom hållbarhetsområdet. Västerås är ledande i världen på utveckling inom energi och vi ser denna etablering som en viktig pusselbit för fortsatt utveckling. Vi ökar också vår möjlighet till mer fossilfri trafik vilket är ett måste för att nå klimatmålen”, säger Monica Stolpe-Nordin, Kommunalråd C Västerås stad.

Nu intensifieras arbetet med ansökan om bygglov och andra nödvändiga tillstånd för Hynions kommande verksamhet och andra förberedelser för etableringen.

”Det är glädjande att Hynion skall etablera en stor vätgastankstation hos oss i Västerås. Det kommer att stimulera utfasningen av fossila bränslen för den tunga trafiken”, säger Johan Arver, VD för Stop 128 AB och fortsätter: ”Vi kan redan idag erbjuda flytande biogas (LBG), flytande naturgas (LNG), RME 100 och el”.

Hynion_Stop128_avtal

Johan Arver, VD Stop 128 AB och Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB, skakar hand