1 Lesetid

Virtuelt besøk fra Singapore

Featured Image

En delegasjon fra Singapore var denne uken på besøk i Norge, men grunnet Corona-situasjonen måtte besøket gjennomføres virtuelt med web-baserte løsninger.

Hynions hydrogenstasjon på Høvik var hovedpunktet på agendaen, og de 72 deltagerne fikk ta del i en virtuell omvisning på stasjonen.  Med de moderne digitale verktøy man nå kan anvende, fikk delegatene bli med på sanntids tanking av en hydrogenbil, samt at de fikk en grundig omvisning på stasjonen.  Det var stor interesse og mange spørsmål fra Singapore, som nå engasjerer seg for å ta i bruk hydrogen til transport.

 

Deputy CEO Ted Tan ved Enterprise Singapore

Delegatene fikk også presentasjoner fra Ruter om erfaringer med hydrogenbusser, Norgestaxis planer for å gå over til utslippsfrie taxier, samt fra Olje og Energidepartementet med Norges offisielle tanker om hydrogen.  Flere norske firmaer fikk presentere sine aktiviteter, og de sikkerhetsmessige aspektene ble godt belyst.  Fra Singapores side holdt Enterprise Singapore og flere deltagere interessant innlegg om Singapores syn på bruk av hydrogen innen transport.