2 Lesetid

Stadig vekst i etter-spørselen av hydrogen

Featured Image

På Høvik registrerer Hynion at det stadig kommer flere biler for å tanke og at volumene øker.  I oktober settes nye rekorder både for antall kg hydrogen levert på en dag, en uke og en måned.  Vi ser av registeringsstatistikkene at det har kommet en rekke nye biler på veien, og at disse finner veien til Hynions hydrogenstasjon på Høvik.

For mange passer en hydrogenbil veldig godt til deres kjøremønster, og det er ikke nødvendig med mange atferdsendringer for å gjennomføre kjøringen slik man er vant til.  Spesielt med de nye modellene fra Toyota og Hyundai som gir over 60 mil på en tank dersom man kjører fornuftig.  Flere taxier går nå på hydrogen og melder om fin flyt i kjøringen.

Stasjonen på Høvik som den står i dag har fortsatt mer å gi før den må oppgraderes. Den største utfordringen nå er at kundene til tider kommer i «klynger» som gjør det krevende å levere helt full tank til alle som kommer innom.

Hynion har levert på målsetningen om at alle hydrogenbilene i Osloregionen fra høsten 2019 skulle kunne kjøres etter å ha stått stille i flere måneder siden DSB i juni beordret at alle hydrogenstasjoner skulle resertifiseres.  Å betjene en flåte på 100 biler med en stasjon designet for seks biler per dag var en formidabel oppgave.   Dette ble løst gjennom timebestillinger og redusert fylletrykk, og selv om dette ikke var optimalt for kundene fikk de brukt sine biler.  Med innføring av linje to på Høvik høsten 2020 har Hynion gitt kundene frihet til å tanke når de vil døgnet rundt.  Siden stasjonen er bygget med to uavhengige linjer har Hynion det siste året også levert på målet om at kundene alltid skal få tanket hydrogen når de kommer til stasjonen.

Hynion har også innført en vakttelefon som hjelper nye kunder eller de som opplever problemer med tanking.  Vår oppfatning er at alle som benytter seg av denne kjører av sted med tanken fylt.

Neste mål blir å sikre at alle får helt full tank når de kommer innom.  Høvik linje 1 ble designet for å levere 20 kg per dag – nok til seks biler.  Dette var mer enn nok i sin tid da den ble tatt i bruk på Statoilstasjonen på Økern i 2009. Ved riktig styring har Hynion klart å få den til å levere mer enn det dobbelte av dette, men den er for liten til å kunne ta unna videre vekst. Hynion planlegger derfor å sette inn en ny kompressor og flere lagertanker på denne linjen for å øke kapasiteten fremover. Eksakt når den blir klar til bruk avhenger av leveringstider fra leverandørene, men dagens to linjer skal fortsatt kunne holde unna forventet vekst til den tid.

Kundene vi møter på Høvik er meget fornøyde med sine biler, og savner stort sett bare en ting: flere stasjoner.  Hynion jobber med dette og vil snart åpne sine stasjoner i Porsgrunn og Gøteborg.  Grunnet store utfordringer i internasjonal logistikk har vesentlige deler vært sterkt forsinket.  Det aller meste er nå på plass, og begge stasjoner skal i de nærmeste ukene funksjonstestes på hydrogen og prøvetankinger gjennomføres.  Når dette er sjekket ut vil godkjenning fra myndighetene avgjøre når de kan åpnes for regulære tankinger.

Og etter dette, planlegger Hynion å åpne flere stasjoner i de nærmeste årene, slik at hydrogenbil og hydrogenlastebil kan bli reelle valg for kjøretøy med null utslipp som passer dine behov.