1 Lesetid

Norges først veiskilt for hydrogenstasjon montert opp på Høvik

Featured Image

I takt med utbyggingen av nye drivstoff kreves nye veiskilt.  Denne uken ble de første skiltene som viser de veifarende hvor hydrogenstasjonene finnes montert opp på Høvik.

Foreløpig er det skiltet fra Fylkesveien, men et skilt skal også settes opp ved motorveien på E18 retning inn mot Oslo.  Imidlertid er dette en mer omfattende jobb som krever avstenging av deler av trafikken en periode.

Veiskilt til hydrogenstasjonen - kun skilt

Hynion mener det er veldig nyttig at disse skiltene nå kommer opp.  Selv om man kan benytte GPS-veiledning for å finne frem er det veldig greit å ha skiltvisning den siste delen av veien - spesielt for folk som ikke er godt kjent i området.