1 Lesetid

Hynion Gøteborg åpner for tanking av hydrogen

Featured Image

Etter lang tids ombygging og gransking av både sertifiseringsorgan og Rädningstjenesten i Gøteborg, har Hynion endelig fått grønt lys for drift av hydrogenstasjonen i Gøteborg.  Mandag 12/12 åpner stasjonen i Ruskvädersgatan for prøvetankinger, og den offisielle åpningen er 20. desember.  Hynions stasjon i Gøteborg vil gi et vesentlig bidrag til bedre mobilitet for hydrogenkjøretøy i Skandinavia.

«Hynion følger med dette sin strategi om å åpne hydrogenstasjoner i og rundt de største byene i Skandinavia» uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion. «Når denne stasjonen åpnes, vil mobiliteten for hydrogenbilistene ikke bare i Sør-Sverige, men også i Skandinavia få et stort løft.  Med Hynions stasjoner i Oslo, Stockholm og Sandviken vil bilene med rekkevidde på 60 mil+ med ett få en mye større aksjonsradius.  Dessuten vil bilkjøring til kontinentet gjennom Danmark bli vesentlig enklere for biler med base i Oslo-regionen» fortsetter Hafseld

«Dette er en gledelig dag for befolkningen i Gøteborg som nå kan ta i bruk hydrogen som et nullutslippsalternativ, både som privatbilister, men også til yrkestransport» uttaler Slavica Djuric, VD i Hynion Sverige AB. «Hynion har i en periode assistert Renova med hydrogen for utprøving av deres hydrogendrevne renovasjonsbiler, men fra neste uke kan de tankes på regulær basis på stasjonen» fortsetter Djuric.

For å sikre en god utvikling for hydrogenbrukerne i Gøteborg vil Hynion etablere en stasjon nr. 2 i byen i GREATER4H prosjektet som er delfinansiert av EU.  Denne forventes å stå klar i løpet av første halvår 2024 og den kommer til å gjøre det mulig å ta i bruk hydrogen også i tyngre kjøretøy.  Den bygges for å kunne betjene den forventede økningen i lastebiltrafikken på strekningen Hamburg – Oslo, men vil også forsyne lokaltrafikken og innenlands trafikk.

«Sammen med Hynions kommende stasjoner i Västerås, Jönkøping og Malmø, samt den nært forestående gjenåpningen av stasjonen i Porsgrunn i Norge, vil mobiliteten for de som vil redusere sine klimagassutslipp ved å kjøre på hydrogen drivstoff øke vesentlig.  Med dette nettverket av stasjoner kan hydrogen bli et aktuelt valg for stadig flere.  Og med Hynions planer om å etablere opp mot 30 stasjoner over de nærmeste årene kan hydrogenbrukerne gå fremtiden lyst i møte» avslutter Ulf Hafseld.