1 Lesetid

Hynion deltar på Investor-dagene

Featured Image

Denne uken arrangerer Finansavisen investordagene, og Hynion var deltager første dag i en debatt om ESG aksjer.

Signalene fra markedet er at det var en overtenning for å skaffe seg posisjoner og aksjer i sektoren tidligere i år, men at stemningen nå er mer normalisert. 

Som fort kan skje i tidlige faser av nye vekstmarkeder kan det komme en hype som presser priser på selskaper unaturlig høyt oppover. Senioranalytiker i DNB Grønt Norden Andreas Bertheussen sammenlignet også ESG bølgen med dot.com bølgen for tjue år siden og så klare likhetstrekk.  Men som vi nå vet, overgår e-handelen i dag langt det som man forventet skulle komme for 20 år siden.

Som Hafseld påpekte så er det den underliggende trenden som er viktig å følge med på siden det er denne som sier hvor veien går fremover.  Og der er det svært mange tydelige signaler om at ESG og hydrogen skal vokse.  Hafseld trakk frem EUs fornybardirektiv for drivstoff som et eksempel på at de politiske signalene er sterke og at forholdene nå legges politisk til rette for et boost på hydrogen om noen få år.  Det er derfor viktig å forme sin posisjon nå, for å kunne møte behovet som vil komme da.

Investordagene fortsetter frem til og med torsdag 21/10 og kan følges på Finansavisens nettsider.

Hype curve