1 Lesetid

Delegasjon møtte Klimadepartementet

Featured Image

En delegasjon hydrogenforkjempere var denne uken på møte med Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klimadepartementet. Gruppen bestod av representanter fra Norsk Hydrogenbilforening, Hyundai, Toyota og Hynion.

Formålet med møtet var å informere om den ytterst krevende situasjonen det har vært for hydrogenbilister det siste halve året, samt for å diskutere hva som videre kan gjøres for å bygge opp igjen et nettverk av hydrogenstasjoner i landet.

Mot slutten av 2019 ble situasjonen noe forbedret ved at stasjonen på Høvik åpnet, men det ble kun en endring fra hydrogentørke til hydrogenrasjonering med behov for timebestilling. Når linje to kommer opp på Høvik i februar-mars vil situasjonen bli mindre anstrengt i Oslo-området.  Asko gjenåpnet sin stasjon i Trondheim rett før jul, men for de som har hydrogen­bil i Bergen er det fortsatt ikke funnet noen løsning.

Delegasjonen synliggjorde den krevende situasjonen det har vært å være hydrogenbileier det siste halve året, og etterlyste det lenge bebudede statlige engasjementet for å etablere hydrogen infrastruktur i Norge.  Bilprodusentene Toyota og Hyundai var tydelige på at de nå trapper opp produksjonskapasiteten for hydrogenbiler, og at de kommer i stadig større volumer i årene som kommer. Det ble informert om planen for å få opp et minimum av infrastruktur i Oslo-området (Høvik I og II), samt muligheter for å få en ny stasjon på Ryen.  Sistnevnte kan komme raskere dersom sentrale myndigheter bidrar i større grad til prosjektet.

Det var enighet om at Klimadepartementet vil kalle inn hydrogenaktørene til et møte, for å avklare nærmere hva som kan og bør gjøres for å sikre at hydrogenbil igjen kan bli et aktuelt kjøpsvalg.