1 Lesetid

Stadig økende trafikk på hydrogen- stasjonen

Featured Image

Selv med store begrensninger i reiseaktiviteten grunnet Corona, ser vi en kraftig økning i kjøringen med hydrogenbil fra i fjor til i år.  Det er hele 58 % vekst i den mengde hydrogen Hynion har levert i de første fem månedene i 2021 sammenlignet med samme periode i fjor.

Det siste halve året har Høvik levert på to linjer med tilnærmet 100 % tilgjengelighet og sikret at det alltid har vært mulig å tanke hydrogen på stasjonen døgnet rundt. Ved eventuelle problemer under fylling, gir en telefon til Hynion også hydrogen til de som sliter med å tanke.  Samlet sett er det gjennomført mer enn 6100 tankinger siden Hynion åpnet på Høvik i november 2019.

Flere biler har kommet på veien, og vi ser at både salg av brukte og nye hydrogenbiler tar seg opp.  Gledelig er det at Toyota har kommet med en ny modell - Mirai II - som ser ut til å falle i godt i smak.  En prøvetur nylig viste at det var en meget behagelig bil å kjøre og at rekkevidden er god: Ved kjøring t/r Risør (ca. 46 mil) med fullastet bil, hadde bilen fortsatt meget god margin på tanken ved hjemkomsten.

Hynion arbeider nå med å gjenåpne stasjonen i Porsgrunn, hvilket vil gjøre sommeren enklere for de som har hydrogenbil og planlegger ferien på Sørlandet.  Går sertifiserings­prosessen greit, regner vi med å åpne i slutten av juni. Og når grensene etter hvert åpner til Sverige vil vi ha stasjonen i Gøteborg klar for de som ønsker å kjøre den ruten.  Selv om det faktisk er mulig å kjøre fra Oslo og tilbake uten å tanke.

I den senere tid har det også kommet mange tydelige meldinger om at hydrogen blir å regne med i transportsektoren.  Peugeot signaliserte nylig at de kommer med en varebil på hydrogen allerede i år.  BMW kommer med X5 hydrogen neste år, og vi håper den raskt kan komme på skandinaviske veier hvor vi tror den kan egne seg meget godt. Innen tung­transport er det en rekke fabrikanter som melder om hydrogendrevne kjøretøy i løpet av de nærmeste årene, så som Volvo og Mercedes, samt Hyzon og ikke minst Hyundai som allerede har lastebiler på veien i Sveits.  Og dette passer bra sammen med Hynions planer om en ekspansjon av nettverket av hydrogenstasjoner i tiden fremover.