1 Lesetid

Hynion Høvik feirer 3 år og 25.000 tankinger

Featured Image

Etter tre års drift er det klart at stasjonen på Høvik har et velfungerende design som gjør at kundene «alltid» får hydrogen når de kommer til stasjonen.  Situasjonen var ganske annerledes for tre år siden; da var Hydrogenstasjonen på Høvik landets eneste mulighet for å tanke hydrogen da den ble gjenåpnet den 21. november 2019.

Den 21. november 2022 er det akkurat 3 år siden Hynion åpnet stasjonen på Høvik og hydrogenbilene kunne endelig tas i bruk igjen etter flere måneders stillstand.  Da tillatelsen fra DSB tikket inn til Hynion, tok det ikke mange minutter før stasjonen åpnet for kundene.  Den første linjen som åpnet hadde imidlertid begrenset kapasitet, og det var nødvendig å innføre timebestilling for å sikre mest mulig hydrogen til flest mulig.  Så stor var etterspørselen at det ikke tok mer enn 10 minutter før alle timene var booket når vi la ut nye timer for neste måned!

I november året etter ble linje 2 klar til bruk, og systemet med timebestilling kunne avvikles.   Stasjonen var nå tilgjengelig med selvbetjening døgnet rundt.

Nå, tre år etter, fremstår Høvik som en robust stasjon med to linjer og god kapasitet til å ta unna trafikken.  Kapasiteten har ennå ikke blitt testet til det maksimale, men vi anslår at den ligger på rundt 10 ganger det vi hadde da vi startet opp i 2019.  Med to uavhengige linjer er det alltid hydrogen å få, selv om vi har erfart at det under spesielle situasjoner kan bli litt lite å få på tanken.

Med stadig økende etterspørsel jobber vi videre med nye oppgraderinger og utvidelser, slik at stasjonen skal holde tritt med kundenes behov.

Vi holder «åpen stasjon» mellom kl. 12 og 15 mandag 21. november.  Kom innom for en prat og bli med å markere 3 års dagen for hydrogenets «gjenoppståelse» i Norge