1 Lesetid

Hydrogensalget tar av på Høvik

Featured Image

Hynions hydrogenstasjon på Høvik har nettopp lagt bak seg sine travleste måneder noensinne. Salget av hydrogen drivstoff til privatbiler og taxier har mer enn doblet seg siden årsskiftet, og den store pågangen etter hydrogen har til tider skapt kø for å få tanket. Nå har Hynion forbedret kapasiteten markant med en ny og kraftig kompressor på den ene linjen. Tankingen går unna på få minutter, og volumene som leveres fra stasjonen ligger tre ganger over samme periode i fjor.

Den kraftige forbedringen i kapasiteten avhjelper en stadig økende taxiflåte med å få god flyt i kjøringen, uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion AS. Antall stasjoner i regionen er få, og med et behov fra kundene om å kunne tanke hydrogen døgnet rundt, vil Høvik-stasjonen med sine to separate fyllelinjer med god kapasitet sikre en oppetid på nær 100 %, understreker Hafseld.

Hydrogenforsyningen kommer nå daglig inn, men vi ser behov for å sikre hydrogentilgangen ytterligere sier Ulf Hafseld. Derfor arbeider vi med å få satt inn en elektrolysør på stasjonen som skal produsere direkte til lagrene. Dette sikrer to ulike forsyningskilder, og gjør det mulig for drosjenæringen å ekspandere ytterligere.

Produksjon av hydrogen fra strøm og vann er en skalerbar teknologi som gjør behovet for store sentrale anlegg overflødig. Her kan man produsere lokalt med mindre anlegg som leverer det hydrogenet man trenger når man trenger det. Anleggene kan også styres slik at de kjøres på de tider det ikke er stor belastning på strømnettet slik at kapasiteten i nettet kan utnyttes godt.IMG_6923