1 Lesetid

Vätgastankstationen i Göteborg under uppstart

Featured Image

Jimmy Pettersson anställdes av Hynion Sverige som driftsingenjör den 1 april. Hans första stora uppdrag är uppstart av tankstationen på Ruskvädersgatan i Göteborg. Stationen byggdes av den finska gasbolaget Oy Woikoski 2015 i samarbete med PowerCell. Då tankstationen inte varit i drift på längre tid krävs en omfattande genomgång och funktionskontroll av säkerhetsanordningar.

Jimmy Pettersson har lång erfarenhet av arbete med gasanläggningar. Vi är glada över den kompetensförstärkning Jimmy tillför bolaget, sejer Slavica Djuric, VD i Hynion Sverige AB.

Den viktigaste kunden i närtid är Renova AB som edan nu behöver vätgas till sina bränslecellsdrivna sopbilar.   Renova har tillsammans med Scania, JOAB och PowerCell utvecklat sopbilarna och Hynion Sverige är ansvariga för tankningen.

Hans Zackrisson, Renovas utvecklingschef, som har jobbat många år med utveckling av renhållningstjänstens fordon ser fram emot att kunna införa sopbilar med nollutsläpp i Göteborgs stadsmiljö.

Jimmy P og Hans Z foran stasjonen - nær 2

Jimmy Pettersson, Hynion (venster) och Hans Zackrisson, Renova

Förutom vätgastankstationen i Göteborg har Hynion i dag 3 stationer i Norge. En dubbelstation i Oslo, en i Porsgrunn och en nyligen köpt buss-station utanför Oslo som kommer att flyttas och uppgraderas för att betjäna lastbilar, bilar och taxibilar. Nya stationer er under planering både i Norge och Sverige.