2 Lesetid

God vekst i volumene på Høvik

Featured Image

Hynion har opplevd sin travleste måned noensinne på hydrogenstasjonen på Høvik. I juni ble det levert to og en halv gang mer hydrogen enn i juni i fjor og antall biltankinger er på 60 per dag.  Tallene føyer seg pent inn i rekken for året som viser at volumene levert til biler har doblet seg for første halvår vs. første halvår 2021.

Stadig flere ser nå at hydrogenbil kan være et alternativ til bensin og diesel, og i første halvår har det kommet en rekke nye hydrogendrevne biler på veien.  I taxinæringen ser man hydrogen som et godt alternativ, men for å få taxidrift til å fungere optimalt, må det etableres både flere stasjoner og kapasiteten i hele forsyningskjeden må økes. 

Den kraftige veksten på Høvik har ført til at det ikke er like lett å levere full tank til bilene til enhver tid.  Kompressorene jobber døgnet rundt, men har simpelthen ikke nok kapasitet til å dekke etterspørselen.  Dette er vi nå i ferd med å forbedre, og det settes inn en ny kompressor på linje 1 i løpet av kort tid.  Videre har vi planer for videreutvikling av stasjonen på Høvik, slik at den skal kunne dekke stigende etterspørsel. 

En tidligfase utvikling i et nytt segment som hydrogen drivstoff vil alltid medføre noen utfordringer – ikke bare for brukerne av bilene, men for alle ledd i forsyningskjeden.   Hynion har nå fått viktig læring om hva som skjer dersom innfasing av biler og tankingskapasitet kommer i utakt, og vil gjøre tiltak for å forbedre situasjonen. For en bruker oppfattes det som lite nyttig å ha en hydrogenbil dersom det ikke finnes et sted å tanke den.

Hynion har i lang tid jobbet for at det skal bygges et nettverk av stasjoner i Norge. Vi er nå i ferd med å åpne stasjonen i Porsgrunn, og har planer for flere nye.  Kostnadene som skal til for at stasjoner skal bygges i forkant av kjøretøyvolumene er relativt høye, og derfor har mange land innført en støtteordning til stasjonsbygging.  Dessverre er ikke en slik ordning på plass i Norge for tiden, selv om Stortinget i revidert statsbudsjett uttaler at de ønsker det.  Utviklingen av stasjonsnettverket går derfor tregere enn det burde.  For å få opp farten på utbyggingen har Hynion nylig lansert et prosjekt kalt «Vannlinjen» som skal etablere 10 stasjoner langs kysten fra Oslo til Kristiansand.  Ved å kombinere tanking av marin og landbasert trafikk, er målet at stasjoner raskere kan etableres enn om man bare så på de to bruksområdene separat. Så håper vi at myndighetene kommer på banen og tar sin del av oppgaven for at dette skal komme raskt på plass.